ElasticSearch

Termíny:

Na vyžádání

Cena: 29.900 Kč

Kurz ElasticSearch je určen pro všechny, kdo se chtějí naučit jak pomocí technologie ElasticSearch ukládat a vyhledávat ve velkém množství dat, která lze jednoduše škálovat. Ať už stavíte fulltextové vyhledávání na webu pro Vaše zákazníky, chcete ukládat, vyhodnocovat a vizualizovat velké množství logů. Nebo mít přehledně přístup do všech dat, které jsou součástí vašeho businessu na jednom místě, je pro Vás určen právě tento kurz. Po jeho absolvování budete rozumět technologii ElasticSearch a budete ji schopni využít pro Vaše konkrétní požadavky.

Kurz je tvořen z několika bloků, kde vždy účastník porozumí dané oblasti a následně si jí ihned vyzkouší. Zároveň ke každému okruhu obdrží materiály, díky kterým bude možné si danou problematiku kdykoliv osvěžit.

Cílová skupina:

Kurz je zaměřen na všechny IT profesionály, kteří potřebují řešit problém ukládání většího množství dat, v nichž chtějí jednoduše vyhledávat a vizualizovat je.

Cíle kurzu:

ElasticSearch (5.x/2.x) školení probíhá na verzi 5.x s vysvětlením i pro 2.x

 • Jak ukládat a vyhledávat v nestrukturovaných datech
 • Pochopí jak funguje fulltextové vyhledávání a jak jej vytvořit
 • Jak zpracovávat velké množství dat a jednoduše je horizontálně škálovat
Osnova:

Proč ElasticSearch?

 • Úvod
 • Základy práce s ElasticSearch
 • Seznámení se základními nástroji
 • CRUD
 • Indexace, hromadné operace
 • Lab

Mapping

 • Index, type, field
 • Datové typy
 • Dynamické vlastnosti
 • Šablony indexů
 • Lab

Základy vyhledávání v datech

 • Nestrukturovaná data
 • Jednoduché vyhledávání, relevance
 • Lab

Analýza textu

 • Úvod do analýzy textu
 • Analyzátory – tokenizace textu a filtry
 • Práce se češtinou a ostatními jazyky
 • Synonyma
 • Lab

Hledání v datech

 • Distribuované vyhledávání
 • Queries, Filters
 • Query DSL
 • Vyhledávání ve více polích
 • Best practices
 • Lab

Agregace

 • Základy agregací
 • Výpočty nad daty, přehled agregací
 • Nejpoužívanější agregace do hloubky
 • Best practices
 • Lab

Suggestions

 • Doplňování slov a frází
 • Context, phrase, term suggestors
 • Jak na „Měli jste namysli“?
 • Best practices
 • Lab

Modelování dat

 • Jak modelovat vztahy mezi objekty
 • Vazba parent-child
 • Vnořené dokumenty
 • Best practices
 • Lab

Ukládáme dotazy

 • Percolator
 • Warmer
 • Lab