Obchodní podmínky

 

Popis průběhu školení, propozice pro účastníky a kandidáty certifikační zkoušek:

Účastníci akreditovaného školení budou v dostatečném předstihu informováni e-mailem o průběhu školení, harmonogramu výuky a místu konání školení. Odkazy ke stažení akreditovaných školících materiálů budou obsaženy v informačním e-mailu. 

Účastnický poplatek zahrnuje výuku, využití výpočetní techniky, studijních materiálů k akreditovanému školení a osvědčení o absolvování školení v prostorách Anywhere. 

Pro kandidáty certifikační zkoušky sponzora The Open Group je nutné se registrovat a vytvořit si svoji identitu na jejich portále (opengroup.org). Společnost The Open Group užívá služeb globálního poskytovatele certifikačních zkoušek Pearson VUE (pearsonvue.com). Registrační proces zkoušky obsahuje možnost použít voucher (kód) s datem jeho platnosti poskytnutý účastníkovi školení / kandidátovi zkoušky. Tento voucher svojí hodnotou 100% pokrývá cenu certifikační zkoušky. 

Podmínky zrušení účasti:

Účastník školení má právo od školení kdykoli odstoupit. Musí však zaslat písemné vyjádření o zrušení objednávky školení (akceptujeme formou emailu s kontakty), která vstoupí v platnost potvrzením oprávněné osoby za stranu dodavatele.
Dodavatel školení si vyhrazuje právo před plánovaným školením zrušit či posunout termín školení. Důvodem mohou být vážné organizační nebo technické důvody. V tomto případě musí dodavatel nabídnout uchazeči náhradní termín školení.
Při zrušení účasti na školení 7 a více dní před termínem akce, bude navráceno účastníkovi 100% ceny školného.
Při zrušení účasti na školení méně nežli 7 dní před zahájením akce má dodavatel školení vůči účastníkovi právo na zaplacení 100% školného. Následně budou účastníkovi nabídnuty další termíny školení, na které již nebude vyžadována platba vzhledem k již zaplacenému školnému.
V případě, že se uchazeč nemůže účastnit školení, může za sebe poslat náhradníka. Zprávu o záměně uchazečů, včetně kontaktních údajů, je potřeba zaslat mailem na skoleni@anywhere.cz a to nejpozději do 3 dnů před konáním školení.
Podmínky zrušení účasti či nominace náhradníka se vztahují jak na školení, tak na certifikační zkoušky.