Úvod do řízení projektů dle standardu PMI PMBOK Guide

Prezentuje: Štefan Ondek

Cílem přednášky je stručně představit standardy projektového řízení PMI® s důrazem na standard PMI PMBOK® Guide.

PMBOK Guide je standard projektového řízení původem z USA, který se využívá celosvětově a dobře se doplňuje kupř. s metodikou projektového řízení PRINCE2®. Jeho připravovaná 6. edice, která bude publikována v roku 2017, je sladěna i s agilními metodami (kupř. Scrum).

Přednáška je vhodná pro projektové manažery, vedoucí týmů, projektové koordinátory, analytiky, pracovníky z oblasti řízení lidských zdrojů a všechny, kteří:

  • řídí projekty nebo se na nich podílejí
  • chtějí získat rychlý základní přehled o projektovém řízení dle PMI.

 

Dozvíte se na ní odpovědi zejména na tyto otázky:

  • Co je PMI a jaké standardy projektového řízení vydává?
  • Jaký je účel, základní terminologie a struktura standardu PMI PMBOK Guide (skupiny procesů, vědomostní oblasti)?
  • Jak vypadá certifikace podle PMI?

Termíny:

28.11. 2016 9:00 – 11:30 >>> Registrovat se na IT Break

 

Bankovnictví v kostce pro IT

Shrnutí:

Pro úspěšnou realizaci IT projektů a naplnění business cílů organizace je nutné, aby si IT a business zadavatelé (zákazníci) porozuměli. Tradiční model, kdy se IT soustředí pouze na technologickou dovednost, již nestačí. Pokud chceme realizovat komplexní projekty v komplexním světě, každý musí překračovat své hranice. Technické integraci předchází integrace myšlenek, koncepcí, zákazníků i řešitelů. Přirozeně, IT se nemusí (a nemůže) stát business odborníkem, ale mělo by mít o business alespoň základní znalosti.

Prezentuje: Peter Agh

Témata IT Breaku:

IT, které rozumí business (interním zákazníkům) – fikce nebo nevyhnutelnost?
PROČ má IT rozumět business (svým zákazníkům)
CO je vhodné, aby IT znalo
JAK toho dosáhnout
Příklad – úvodní kurz bankovnictví pro IT

Ukázka z kurzu – obecný přehled o bance a bankovnictví
finanční systém
rizika
role zprostředkovatelů
role bank
co banka nabízí
banka z různých pohledů – ekonomický, legislativní, regulatorní…

Ukázka z kurzu – úvěry, analytické vzory jako destilace praktických zkušeností

Přijďte se dozvědět více! Účast pro registrované (formulář níže) je ZDARMA.

Termíny:
13.10. 2016 9:00 – 11:30 >>> Registrovat se na IT Break

EA Implementace – dle rámce TOGAF 9.1

Prezentuje: Luboš Fryc (Enterprise / Security Architect)
Agenda:

1. část – Představení akreditovaných školení TOGAF© 9 s certifikačními zkouškami (cca. 20 min.)
TOGAF© 9 L1 Foundation — Syllabus
TOGAF© 9 L2 Certified — Syllabus
2. část – Představení školení implementace EA v praxi podle rámce TOGAF© 9 (cca. 30 min.)
Kde začít a jak práci na EA interně obhájit —- Vysvětlení přínosu obchodní hodnoty pomocí EA
Navázaní aktivit na potřebu v podniku vést EA —- Vymezení rozsahu a způsobu implementace EA
Nutnost proškolení architektů v metodikách EA —- Techniky a přístupy k uchování zjištěného obsahu EA
Klíčoví hráči pro EA, klíčová metoda rozvoje EA —- Změna kultury v podniku pro zavedení EA
Iniciativy pro správný prodej EA dovnitř podniku —- Výstupní hodnoty zavedeného EA programu (projektů)
3. část – Různé oblasti EA a TOGAF (50 min.)
zde budou vždy připravována a představována témata související s TOGAF© rámcem, Enterprise Architekturou a okolními disciplinami

Přijďte se dozvědět více! Účast pro registrované (formulář níže) je ZDARMA. Občerstvení zajištěno.

Termíny:
16.11. 2016 9:00 – 11:30 >>> Registrovat se na IT Break