Certifikace

Společnost Anywhere je držitelem TOGAF® Commercial Licence, jsme členové Architecture / ArchiMate Forum. Poskytujeme akreditovaná školení ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovaných školení a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.

Certifikace TOGAF® a ARCHIMATE®

Po úspěšném absolvování certifikační zkoušky získá účastník celosvětově uznávaný a neomezeně platný certifikát vydaný společností The Open Group. Certifikát je vydávaný prostřednictvím portálu The Open Group (opengroup.org) formou PDF souboru, který je zaregistrovanému uživateli s příslušnými složenými zkouškami k dispozici po přihlášení do tohoto portálu.

Certifikační zkouška TOGAF® 9

Kritéria Level L1 Foundation :

• 40 otázek / 60 min. (English as a Second Language – 90 minut)
• Test formou výběru jedné správné odpovědi z více možností, Open Book: NE, Dohled proctora: ANO
• Certifikát získáte za min. 55% správných odpovědí (22 otázek ze 40)

Požadavky:

• Základní přehled v architektuře (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project Management / Service Operations
• Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
• Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní přístup, spolupráce
• Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.

Certifikační zkouška TOGAF® 9 

Kandidát může přistoupit k certifikační zkoušce Level 2 pokud úspěšně složil certifikační zkoušku TOGAF® 9 Level 1 – Foundation.

Kritéria Level 2 Certified:

• 8 otázek / 90 min. (English as a Second Language – 135 minut)
• Otázky jsou koncipovány formou připravených scénářů, které je nutné posoudit a vybrat jednu z možných 4 odpovědí za užití rámce TOGAF®, Open Book: ANO, Dohled proctora: ANO
• Kandidáti musí dosáhnout min. 60% správných odpovědí (24 bodů ze 40)

Požadavky:

• Dobrá praktická orientace v architektuře (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project Management / Service Operations
• Profesionální znalost angličtiny (školící materiály, příklady, případové studie a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
• Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní přístup, spolupráce
• Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.

Certifikační test ARCHIMATE® 3 

Kritéria Level L1 Foundation:

• 40 otázek / 60 min. (English as a Secong Language – 90 minut)
• Test formou výběru jedné správné odpovědi z více možností, Open Book: NE, Dohled proctora: ANO
• Certifikát získáte za min. 55% správných odpovědí (22 otázek ze 40)

Požadavky:

• Dobrá praktická orientace v notacích, modelovacích jazycích, terminologii a strukturovaném návrhu konceptů
• Profesionální znalost angličtiny (školící materiály, příklady, případové studie a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
• Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní přístup, spolupráce
• Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.

Certifikační zkouška ARCHIMATE® 3 

Kandidát může přistoupit k certifikační zkoušce Level 2 pokud úspěšně složil certifikační zkouškuARCHIMATE® 9 Level 1 – Foundation.

Kritéria Level L2 Practitioner:

• 8 otázek / 90 min. (English as a Second Language – 135 minut)
• Otázky jsou koncipovány formou připravených scénářů, které je nutné posoudit a vybrat jednu z možných 4 odpovědí za užití rámce ARCHIMATE®, Open Book: ANO, Dohled proctora: ANO
• Kandidáti musí dosáhnout min. 60% správných odpovědí (24 bodů ze 40)

Požadavky:

• Dobrá praktická orientace v notacích, modelovacích jazycích, terminologii a strukturovaném návrhu konceptů
• Profesionální znalost angličtiny (školící materiály, příklady, případové studie a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
• Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní přístup, spolupráce
• Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.
Odpovědi na další otázky naleznete zde.

Poznámka: Pokud budete dělat zkoušku v anglickém jazyce, máte zde navíc 30 minut k celkovému času zkoušky, tj. + 30 minut navíc.

Obchodní podmínky

 

Popis průběhu školení, propozice pro účastníky a kandidáty certifikační zkoušek:

Účastníci akreditovaného školení budou v dostatečném předstihu informováni e-mailem o průběhu školení, harmonogramu výuky a místu konání školení. Odkazy ke stažení akreditovaných školících materiálů budou obsaženy v informačním e-mailu. 

Účastnický poplatek zahrnuje výuku, využití výpočetní techniky, studijních materiálů k akreditovanému školení a osvědčení o absolvování školení v prostorách Anywhere. 

Pro kandidáty certifikační zkoušky sponzora The Open Group je nutné se registrovat a vytvořit si svoji identitu na jejich portále (opengroup.org). Společnost The Open Group užívá služeb globálního poskytovatele certifikačních zkoušek Pearson VUE (pearsonvue.com). Registrační proces zkoušky obsahuje možnost použít voucher (kód) s datem jeho platnosti poskytnutý účastníkovi školení / kandidátovi zkoušky. Tento voucher svojí hodnotou 100% pokrývá cenu certifikační zkoušky. 

Podmínky zrušení účasti:

Účastník školení má právo od školení kdykoli odstoupit. Musí však zaslat písemné vyjádření o zrušení objednávky školení (akceptujeme formou emailu s kontakty), která vstoupí v platnost potvrzením oprávněné osoby za stranu dodavatele.
Dodavatel školení si vyhrazuje právo před plánovaným školením zrušit či posunout termín školení. Důvodem mohou být vážné organizační nebo technické důvody. V tomto případě musí dodavatel nabídnout uchazeči náhradní termín školení.
Při zrušení účasti na školení 7 a více dní před termínem akce, bude navráceno účastníkovi 100% ceny školného.
Při zrušení účasti na školení méně nežli 7 dní před zahájením akce má dodavatel školení vůči účastníkovi právo na zaplacení 100% školného. Následně budou účastníkovi nabídnuty další termíny školení, na které již nebude vyžadována platba vzhledem k již zaplacenému školnému.
V případě, že se uchazeč nemůže účastnit školení, může za sebe poslat náhradníka. Zprávu o záměně uchazečů, včetně kontaktních údajů, je potřeba zaslat mailem na skoleni@anywhere.cz a to nejpozději do 3 dnů před konáním školení.
Podmínky zrušení účasti či nominace náhradníka se vztahují jak na školení, tak na certifikační zkoušky.

Cvičíme LINKEDIN: Nácvik vyhledávacích a oslovovacích technik na sociálních sítích

Cvičíme LinkedIn

Tento kurz nezávisle navazuje na kurz LinkedIn pro personalisty: Techniky náboru zaměstnanců na sociálních sítích a věnuje se čistě procvičování vyhledávání a oslovování kandidátů na LinkedInu a jiných sociálních sítích.

Žádná prezentace, žádné slajdy, žádná teorie, pouze vy, lektor Josef Kadlec a důkladné procvičování vyhledávání a oslovování kandidátů.

Nezávislý expert a průkopník problematiky náboru zaměstnanců pomocí LinkedInu a první certifikovaný LinkedIn recruiter ve střední a východní Evropě pomáhá zvyšovat úroveň českých a slovenských recruiterů.

„Budeme procvičovat práci s LinkedInem a vyhledávat kandidáty, o kterých ještě na Vaše pozice nevíte.“ Josef Kadlec, RACA®

Cíle workshopu

Převést teoretické znalost LinkedInu do tvrdé praxe
Osvojit si používání LinkedInu (i jiných sociálních sítí) na reálných pozicích
Rozšířit množství relevantních kandidátů na vaše pracovní pozice
Zlepšení vyhledávacích technik a metod odkrývání skrytých zdrojů s kandidáty
Zlepšit úspěšnost náboru lidí na těžko obsaditelné pozice přes učinné oslovování
Procvičovat, procvičovat a zase procvičovat
Tématický obsah kurzu

Vyhledávání

Procvičení zvolení správného vyhledávacího postupu v závislosti na dané pozici
Jak najít maximum možných kandidátů za použití různých modelů vyhledávání – iterativní, semantické, implicitní, jazykové, atp.
Procvičení správného použití tzv. boolean operátorů
Specifikovat hraniční situace, které mohou odkrýt další místa na LinkedInu s možnými kandidáty
Procvičení specifikace shortlistu s kandidáty, abychom o nikoho relevantního nepřišli
Zajistit efektivní postup, aby hledání bylo časově efektivní
Automatizace vyhledávání
Procvičení vyhledávání přes internetové vyhledávače (tzv. X-ray search)
Procvičení vyhledávání kandidátů mimo LinkedIn
Kontaktování

Technické procvičení použití všech možných způsobů kontaktování LinkedIn uživatele
Procvičení stavby zprávy na základě profilu LinkedIn uživatele
Procvičení vyhledání e-mailu LinkedIn uživatele
Rekapitulace služeb a pluginů k efektivnějšímu kontaktování LinkedIn uživatelů
Každý účastník školení získá

4 hodiny praktického procvičování s jedničkou v oboru
Doživotní e-mailovou podporu pro řešení individuálních problémů

Školicí prostory

foto 01

Těšíme se na Vás v našich nových školích prostorech.

  • SUNSET – první místnost po pravé straně při příchodu na recepci – pro naše IT breaky
  • BRIDGE – druhá místnost po pravé straně – pro IT školení s využitím počítačů
  • FOREST – poslední místnost na pravé straně – velká meetingová místnost s oválným stolem, pro naše IT breaky
  • PROVENCE – malá meetingová místnost
  • MYSTERY – malá PC školicí místnost pro IT školení

foto 01

Bridge

foto 02

Mystery

foto 10

Sunset

Školení na míru

Jsme aktivní v přípravě školících programů na míru, tedy těch, které můžeme připravit na zakázku právě pro vaši společnost. Pokud máte specifické potřeby a zejména v případech, kdy potřebujete proškolit větší počet účastníků v rámci vaší firmy, může být individuálně zaměřené školení výbornou volbou.

Getting Started

It’s easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the „Submit Article“ link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the „Template Settings“ in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the „Site Settings“ link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the „Site Administrator“ link on the „User Menu“ menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.