DevOps kultura – diskuse k netechnickým aspektům DevOps

DevOps je nová metodika vývoje a provozování IT služeb, která s pomocí změny myšlení a použití nových nástrojů umožňuje radikální zlepšení kvality a zejména rychlosti dodávek software. Praktiky DevOps můžeme rozdělit na technické (nástroje, nepřetržité dodávky, konfigurační řízení, cloud,..) a netechnické týkající se lidí. Pro tyto netechnické aspekty DevOps se využívá termín DevOps kultura. DevOps kultura jsou konkrétní přesvědčení, hodnoty, postoje a normy chování sdílené v organizaci. Zavádění DevOps kultury může pro organizaci znamenat celou řadu změn. Tradiční řízení se mění na agilní, manažeři se mění na „servant leadery“, místo trestání za chyby je podporováno experimentování, budujeme důvěru, vztahy a bouráme „sila“ a mnoho dalších změn hodnot a chování.
Tento IT Break je experimentální a nebude veden tradičním způsobem jako výklad lektora na dané téma, ale bude spočívat převážně v diskusi a sdílení zkušeností účastníků. Facilitátorkou diskuse bude konzultantka s certifikací EXIN DevOps Master ing. Ludmila Vráželová.
Na IT Breaku jste vítáni všichni, kdo jste připraveni sdílet své názory a zkušenosti k netechnickým aspektům DevOps ať již DevOps využíváte, implementujete či Vás dané téma zajímá.

Otázky, které budou předmětem diskuse:

  • Zda a jaké zavádíte/chtěli byste zavést DevOps praktiky?
  • Jakým způsobem postupujete/byste postupovali při zavádění konkrétních praktik – např. agilního řízení, krosfunkčních týmů, experimentování,…?
  • Máte/zvažujete nějaký ucelený, systematický přístup ke změně firemní kultury (hodnotám, postojům, normám..), aby odpovídala DevOps kultuře? – Využili jste/zvažujete  diagnostiku kultury?
  • S jakými problémy se setkáváte/jakých se obáváte při zavádění DevOps praktik?
  • Jak výše uvedené problémy řešíte/řešili byste?
  • Co byste doporučili ostatním při implementacích DevOps?
  • Vaše vlastní otázky k DevOps ….

 Přijďte se dozvědět více! Účast pro registrované (formuláře níže) je ZDARMA.

Termíny: 

27. 6. 2019 9:00 – 11:00 hod >>> Registrovat se na IT Break