Jak (ne)modelovat procesy v BPMN 2.0

Jak se vyhnout nejčastějších chybám, neboli anti-patterns v BPMN 2.0. Na Internetu i v učebnicích najdete mnoho procesních diagramů modelovaných v notaci BPMN 2.0, ne všechny však odpovídají standardu OMG. Pro různé účely a pro různé cílové skupiny je vhodné používat různé úrovně přizpůsobení tohoto standardu. Přijďte s námi diskutovat tato nejčastější úskalí modelování procesů na naši odbornou snídani. 

Účast pro registrované zcela zdarma.

17. 10. 2019 9:00 – 11:00 >>> Přihlásit se na IT Break