Hodnotový workshop: Iniciace

Termíny:

Na vyžádání

Cena: 5.900 Kč

 Zaměření workshopu:

Hodnotový týmový workshop pro firmy, které si uvědomují, že týmová spolupráce není to samé, co práce jednotlivců z jednoho týmu a přejí si to první.

Hlavní přínosy jsou 3. Prvním je konkrétní a přesné pojmenování skrytých překážek v rozvoji. Druhým pak definice toho, co je třeba změnit, co posílit a co naopak odstranit. A třetím přínosem je osnova plánu jednotlivých kroků vedoucích k žádanému stavu.

Cca 4 hodiny produktivního společného objevování a skládání souvislostí. Uvědomíte si principy, na jejichž základě žijete svůj život, a to nejen v zaměstnání, ale i doma. Zjistíte, jak úzce spolu tyto dva světy souvisí. Uvidíte sebe i své kolegy v trochu jiném světle.

Pochopíte, jaký velký vliv na tým má každý jednotlivec. Pocítíte změnu v komunikaci k lepšímu. Objevíte některé svoje silné stránky. Uvolněným způsobem posílíme týmového ducha. Roste motivace každého jednotlivce. Přirozeným způsobem se zvyšuje výkon týmu. Výstupy z workshopu jsou jasné a každý z týmu ví, co má dělat.

Obsahová část:

Workshop je rozdělen do 4 bloků. Osobnost, Současná situace, Žádaný stav, Tvorba cesty.

Je založen na principech hodnotového systému Richarda Barretta a vnáší do týmů energii.

Doporučení po absolvování workshopu Iniciace:

Hodnotový workshop Booster

Výstupy z úvodního workshopu je třeba měřit, vyhodnocovat a upravovat. K posílení efektu Iniciace slouží navazující workshop, který je již kratší (cca 2-3h) a tvoří jej 2 bloky: Zhodnocení a Korekce. Zde jsou již patrné změny v přístupu k týmové spolupráci. Postupy se zpřesňují, principy spolupráce se ukotvují.