Workshop: Efektivní komunikace

Termíny:

25. 10. – 25. 10. 2019 >>> Objednat

Cena: 7.900 Kč 

 Zaměření workshopu:

Jednodenní workshop zaměřený na hlubší principy komunikace a souvislosti mezi důležitými faktory.
Jsme lidé a jako jediný živočišný druh jsme obdařeni řečí. Komunikace má řadu podob a my – lidé – nejčastěji využíváme právě řeč. Kvalita naší komunikace ovlivňuje úroveň našich vztahů a náš život jako takový. Workshop KOMUNIKACE  Tě nenaučí, co máš kdy a v jaké situaci říkat.
Na workshopu se dozvíš, co tvoji komunikaci může ovlivňovat a naučíš se s tím pracovat. Jsou to například domněnky, zrcadlení, očekávání, záměr, výběr slov, forma podání, volba prostředí a času atd. Projdeme význam těchto faktorů z mnoha úhlů, vysvětlíme si jak překážky v komunikaci definovat.

Na tomto workshopu se s vámi lektor podělí o zkušenosti a doporučení, které sám používá nebo je „odpozoroval“ během praxe. 

Co mi workshop přinese? 

Odneseš si uvědomění svých vlastních komunikačních kvalit i nedostatků. Získáš jistotu, že kvalitu komunikace můžeš určovat v každé situaci. Tvůj pohled na vztahy bude o poznání optimističtější.

Koho workshop osloví? 

 je určen pro všechny ty, co si přejí…

  • aby je druhá strana chápala, co jí říkáte
  • aby jim práce nevysávala energii
  • aby jim projekty probíhaly dle plánu
  • aby to s kolegy klapalo…
  • aby se v pondělí tešili do práce

Obsahová část:

Workshop bude velmi komunikativní a interaktivní. Rozdělen bude do 3 bloků po 2-3h.

Seznámení
– Mezi sebou
– S faktory, jež komunikaci ovlivňují

Rozbor
– Uvedených faktorů
– Prioritních komunikačních situací

Řešení
– Návody na dané situace
– Opatření k uvedeným faktorům
– Trénink / role play

Přestávky si uděláme dle potřeby. Vytvořím prostor důvěry a bezpečí. Nikdo nebude nikoho do ničeho nutit. Komfortní zónu respektuji… a inspiruji k mírným vykročení z ní. Worskhop bude interaktivní, zaměřený na praktické rady spolu s možností jejich „ochutnání“ formou společné komunikace mezi účastníky bez stresu a v pohodové atmosféře.