Workshop 3 v 1: Hodnoty, energie a komunikace

Termíny:

24. 10. – 25. 10. 2019 >>> Objednat

Cena: 13.900 Kč 

Dvoudenní workshop zaměřený na 3 oblasti, díky nimž si každý účastník uvědomí mnoho věcí o sobě a principech interakce s ostatními lidmi.

Dva dny nabité interakcí, rozbory situací, předávání tipů a návodů slouží jako leadership od podlahy – tedy od základu.

Koho workshop osloví:

  • je primárně určen hlavně pro osobnosti ve vedení
  • majitelé firem
  • ředitele
  • team leadery
  • projekt manažery, account manažery
  • zákaznický servis apod.

Zaměření workshopu:

První den se budeme věnovat hodnotám z několika úhlů pohledu a mentálně emocionální energii.
Druhý den je celý věnován komunikaci.

HODNOTY

Iniciační hodnotový workshop slouží jako analytický nástroj, díky němuž dokážeme pojmenovat skryté překážky v rozvoji a definovat žádoucí stav.
Cca 2 hodiny produktivní společné práce, při které díky hodnotovému systému zjednodušíme popis toho, co je třeba řešit.
Uvědomíte si principy, na jejichž základě žijete svůj život, a to nejen v zaměstnání, ale i doma. Souvisí to spolu více, než si připouštíte.
Výstupem je jasné zadání, jaké kroky povedou k rozvoji či zlepšení stávající situace.
Zároveň se objevují podklady pro definici brandu. Uvědomíte si, kdo jste jako firma a co si přejete komunikovat směrem k zákazníkovi…
Výsledky pomohou i v personalistické oblasti, při výběru a přijímání nových kolegů.

ENERGIE

Známe to všichni. Někdy máme pocit, že bychom skály lámali a jindy nejraději někam zalezli…
V tomto případě mám na mysli mentální – pocitovou energii, nikoliv fyzičku nebo stav po stimulantech.
Zaměříme se na situace, které nám energii dávají a které berou. Poodhalíte své silné a slabé stránky. Pokud při práci využíváme své silné stránky, zjistíme, že nás to nabíjí. A naopak.
Ukážeme si, jak je důležitý způsob, kterým svou práci vykonáváme. Dozvíte se něco o sobě i svých kolezích. Vypracujete si „mapu“ svých dobíjecích stanic a bažin, kterým se chcete vyhnout.

KOMUNIKACE

Tato část se věnuje formě i obsahu. Stejně tak důležitosti přijetí faktů a faktorů, které si při komunikaci projevují. Například princip zrcadlení, vliv domněnek, pojetí zodpovědnosti apod.
Velmi záleží na tom, kdo, co, proč, jak a komu říká…

Projdeme společně vybrané komunikační momenty, jakými jsou zadávání úkolů, řešení chyb, zpětná vazba, onboarding apod. Součástí této části je praktický trénink, kde si ukážeme i techniku zástupného vnímání.
Vysvětlíme si důležitost Záměru a úskalí očekávání, užitečnost naslouchání a nesouzení.

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM

Jednotlivé, výše uvedené bloky spolu souvisí a vzájemně se prolínají. Klíčem k úspěchu je uvědomění si, že každá změna začíná uvnitř každého z nás a chuť s tím začít.