Leadership od podlahy

Termíny:

25. 6. – 25. 6. 2019 >>> Objednat

Cena: 9.990 Kč

 

Firma je kus papíru, vybavení, know how a hlavně LIDÉ. Na nich závisí, jak bude firma úspěšná.
Mezi lidmi vznikají vztahy, jejichž úroveň je dána kvalitou komunikace. Pokud nefunguje komunikace, nejsou dobré vztahy, chybí týmová spolupráce a výsledky jsou rozpačité až bídné. Radost z toho nemají lidé ani majitel firmy. A právě majitel je ten, kdo určuje styl komunikace, z něhož vznikají vztahy a následný výsledek firmy.
Věřím, že každá taková hlava firmy to dělá, jak nejlépe dovede a přesto se dost často výsledky nedostavují. Proto jsem se rozhodl podělit se o své zkušenosti, znalosti a naučené postupy.

Celodenní workshop je primárně určen pro reálné týmy a jejich leadery. V tomto případě veškeré techniky okamžitě fungují na konkrétních lidech.

Sekundární možností je celodenní workshop pro leadery, kteří se tyto techniky a postupy učí společně, avšak ve virtuálním týmu vzniklém pouze u příležitosti workshopu.
Následně je přenášejí do svých týmů. Praxe ukazuje důležitost přítomnosti externího kouče na dopad a efektivitu výsledků.

Workshop je rozdělen na 3 bloky HODNOTY, KOMUNIKACE a ENERGIE.

HODNOTY

Iniciační hodnotový workshop slouží jako analytický nástroj, díky němuž dokážeme pojmenovat skryté překážky v rozvoji a definovat žádoucí stav.
Cca 2 hodiny produktivní společné práce, při které díky hodnotovému systému zjednodušíme popis toho, co je třeba řešit.
Uvědomíte si principy, na jejichž základě žijete svůj život, a to nejen v zaměstnání, ale i doma. Souvisí to spolu více, než si připouštíte.
Výstupem je jasné zadání, jaké kroky povedou k rozvoji či zlepšení stávající situace.
Zároveň se objevují podklady pro definici brandu. Uvědomíte si, kdo jste a co si přejete komunikovat směrem k zákazníkovi…
Výsledky pomohou i v personalistické oblasti, při výběru a přijímání nových kolegů.

KOMUNIKACE

Tato část se věnuje formě i obsahu. Stejně tak důležitosti přijetí faktů a faktorů, které si při komunikaci projevují. Například princip zrcadlení, vliv domněnek, pojetí zodpovědnosti apod.
Velmi záleží na tom, kdo, co, proč, jak a komu říká…

Projdeme společně vybrané komunikační momenty, jakými jsou zadávání úkolů, řešení chyb, zpětná vazba, onboarding apod. Součástí této části je praktický trénink, kde si ukážeme i techniku zástupného vnímání.
Vysvětlíme si důležitost Záměru a škodlivost očekávání, užitečnost naslouchání a nesouzení.

ENERGIE

Známe to všichni. Někdy máme pocit, že bychom skály lámaly a jindy nejraději někam zalezli…
V tomto případě mám na mysli mentální – pocitovou energii, nikoliv fyzičku nebo stav po stimulantech.

Zaměříme se na situace, které nám energii dávají a které berou. Poodhalíme své silné a slabé stránky. Pokud při práci využíváme své silné stránky, zjistíme, že nás to nabíjí. A naopak.
Ukážeme si, jak je důležitý způsob, kterým svou práci vykonáváme. Dozvíte se něco o sobě i svých kolezích. Vypracujete si „mapu“ svých dobíjecích stanic a bažin, kterým se chcete vyhnout.

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM

Jednotlivé, výše uvedené bloky spolu souvisí a vzájemně se prolínají. Klíčem k úspěchu je uvědomění si, že každá změna začíná uvnitř každého z nás a chuť s tím začít.